Winkelwagen is leeg
  • Log In

Privacy Policy

Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze website met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door ons wordt verzameld, zal strikt vertrouwelijk bewaard worden en zal niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is om uw bestelling op de juiste manier te kunnen verwerken en om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rond onze site.

 

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Wij gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.

 

Hieronder leggen wij u graag uit welke persoonsgegevens wij van u opslaan en op basis waarvan.

 - Wij hebben uw NAW gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk het opstellen van een rechtsgeldige factuur en voor het toesturen van uw bestelling met 1 van onze vervoerders. Uw email adres wordt gebruikt voor het toesturen van een track and trace link, zodat u uw pakket kunt volgen. Uw NAW gegevens hebben wij nodig om uw bestelling op het juiste adres te leveren.

 

Functionaris Gegevensbescherming:

Wij zijn geen overheidsinstantie of overheidsorgaan, noch verwerken wij bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens op grote schaal en is dit ook geen kernactiviteit van uw organisatie. Ook doen wij niet op grote schaal aan regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen en is dit is tevens geen kernactiviteit van onze organisatie. Derhalve beschikken wij niet over een Functionaris Gegevensbescherming.

 

Privacy by design:

Bij uw online bestelling vragen wij u niet om meer gegevens aan ons te verstrekken dan strikt noodzakelijk is voor het verwerken van uw orders.

 

Privacy by default:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Klantgegevens van (geregistreerde) klanten blijven wel in onze (afgeschermde) backend en boekhoudsysteem staan.

In ons afgeschermde boekhoudsysteem houden wij bij wanneer u welke producten u bij ons heeft besteld en tegen welke prijs. Deze gegevens hebben wij nodig voor tenminste de garantietermijn, alsmede voor de registratie van onze verkopen voor de Belastingdienst.

Ons accountantskantoor gebruikt alleen te namen en betalingsdata van onze klanten voor het doen van onze BTW aangiften. Ons accountantskantoor geeft aan zich ook te houden aan de AVG voor de bescherming van uw gegevens.

 Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze worden doorgegeven buiten de EU.

Als wij uw gegevens beheren heeft u ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

Indien u een klacht heeft kunt u deze klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact met de klantenservice opnemen.